Home2023-01-10T09:31:32+01:00

 Heet jezelf welkom!

Contact met inspirerende mannen.

Stilstaan bij wat echt belangrijk voor je is.

Ruimte voor jou!

Actuele agenda

Supportgroep Amsterdam (5-avonden)

dinsdag 9 januari 2024 - 19:30 t/m dinsdag 5 maart 2024 - 22:00

Online supportgroep (5-avonden)

donderdag 18 januari 2024 - 20:00 t/m donderdag 14 maart 2024 - 21:30

Winterworkshop

vrijdag 23 februari 2024 - 19:00 t/m zondag 25 februari 2024 - 16:00

Zomerworkshop (5-dagen)

zondag 25 augustus 2024 - 15:00 t/m donderdag 29 augustus 2024 - 14:00

Contact en verbindingsdag

zaterdag 23 november 2024 - 10:00 t/m 17:00

 

Workshops

Themadagen

Avondgroepen

Iedereen geeft elkaar de ruimte om vrijuit te praten.

Marcel

Ik ben dichter bij mijn behoeften en drijfveren gekomen.

Peter

Ik heb het weekend als een warm bad ervaren en tegelijkertijd als een spannende ervaring.

Rudolf

Wat vooral belangrijk was voor mij dat ik niks hoefde.

Hans

Veel gelachen en ook een traan gelaten. Ik durf mijn emoties weer toe te laten.

Richard

De deelname aan de supportgroep heeft me geholpen om weer te doen wat ik echt wil.

Henk

Geheel anders dan “verwacht” en dat was nou juist datgene wat het zo interessant maakte.

Koen

COLUMN

‘Welkom’

‘Welkom’ is zo ongeveer alles waar het mannenwerk voor staat. Je bent welkom bij de verschillende activiteiten van het Mannenwerk. Hier word je uitgenodigd alle gedachten en gevoelens bij jezelf welkom te heten. Een belangrijk beeld dat hierbij wordt gebruikt is dat van de herbergier die al zijn gasten welkom heet, ook vervelende en lastige gasten.
Hoever moet je dan gaan?

LEES MEER

Veel gestelde vragen

Wat doen jullie dan zo samen?2018-02-13T13:26:25+01:00

We organiseren ruimte en aandacht voor je verhaal en je gevoeligheid. Dit doen we in de grote (met alle deelnemers) groep, een kleine groep (6-8 man) en in tweetallen. Dit is wat we bieden en verder moet er helemaal niets. Er is geen druk om iets te veranderen.  We nodigen je voortdurend uit om stil te staan bij wat er nu is en te kijken of je daarmee kan zijn. Dat kan soms nog een hele klus zijn voor mannen; we zijn als mannen vaak eerder geneigd om iets te doen en oplossingen te zoeken. En er spelen natuurlijk altijd ook verhalen uit het verleden mee, invloeden vanuit je opvoeding en de maatschappij, waardoor we ons soms niet vrij voelen om te doen wat we eigenlijk zouden willen doen.

Door met elkaar stil te staan en naar onszelf te kijken en uit te spreken wat we dan zien,  kunnen we contact maken met onze oorspronkelijkheid, met waar het ons eigenlijk om gaat in het leven.

Verder houden we de balans goed in de gaten; er is genoeg ruimte voor ontspanning, voor wandelingen, voor beweging, zang, humor, enzovoorts.

Wat is de leeftijd van de deelnemers?2018-02-13T13:27:52+01:00

De mannen die onze activiteiten bezoeken zijn van alle leeftijden. Hoe groter de verschillen hoe interessanter. Er is op onze workshops meestal een middenmoot Van 30 tot 65 jaar met uitschieters naar boven en beneden.  Zo verwelkomen we regelmatig ook mannen die de tachtig zijn gepasseerd. In weekends waar mannen hun vaders, broers en zonen meenamen was er ooit een jongen van 12 en een man van 87.Ouderen zijn ooit jongeren geweest en jongeren worden als het goed gaat allemaal ouderen. We kunnen in elke leeftijdsfase veel van elkaar leren.

Is het therapie?2018-02-13T13:26:08+01:00

Nee, we geven geen therapie. Mannen zijn vaak nogal bezig met dingen doen, hard werken etc. In een weekend of op een supportgroep avond is het grote werk stil te staan bij wat er is. Dat kan soms confronterend zijn. Maar we proberen er voor te waken dat er een soort groepsdruk ontstaat waarin iedereen persé ‘de diepte’ in zou moeten. Voor sommige mannen kan dat heel goed zijn, voor anderen kan het juist belangrijk zijn, b.v. doordat je in een bepaalde fase in je leven bent, om niets te doen, om alleen maar te genieten van het samenzijn, en klein en dichtbij te blijven bij wat er  op het moment is.

Zijn jullie een soort praatgroep?2018-02-13T13:26:40+01:00

Nee we zijn geen praatgroep. We gebruiken wel de kracht van het spreken. Dat wil zeggen het spreken in contact met hart en ziel en lijf. Dat heeft een andere kwaliteit dan praten en ‘babbelen’. Sterker nog: spreken wordt dan behalve een geestelijke ook een lichamelijke bezigheid. Naast spreken is er aandacht voor adem en beweging en Lichaamsoefeningen gericht op bewustzijn.

Waarom alleen mannen?2018-02-13T13:27:14+01:00

Het is geen doel op zich dat mannen zich met elkaar terugtrekken, en het is ook niet persé nodig. Maar de ervaring leert dat het voor veel mannen wel goed werkt om een keer naar de eigen binnenwereld te kijken en die te betreden, zonder vrouwen in de buurt.

Mannen denken bij ‘intimiteit’, ‘gevoeligheid’, kwetsbaarheid, ‘warme persoonlijkheden’, enzovoorts, vaak eerst aan vrouwen en niet aan zichzelf of andere mannen. Ze plaatsen die zachte kwaliteiten meestal buiten zichzelf, met name op vrouwen.

Veel mannen zijn, onder meer door hun socialisatie, geneigd hun gevoelens, hun pijn en hun behoeftes te ontkennen of wat weg te drukken.

Als mannen, binnen een helder kader uitgenodigd worden stil te staan en naar zichzelf te kijken, zonder oordelen, met ruimte en aandacht, dan gaat er voor die mannen vaak letterlijk een wereld open.

Onze ervaring is dat het voor veel mannen een zeldzame en bijzondere ervaring is om alleen met mannen samen te zijn en te delen over datgene wat je echt bezighoudt. In het dagelijkse leven is er vaak geen goede aandacht voor verdieping.

Is het mannenwerk alleen voor homomannen?2018-02-13T13:27:29+01:00

Onze activiteiten zijn voor homo-, bi-, hetero- en trans mannen. Soms organiseren we iets specifieks rondom homoseksualiteit maar ook dan nog is iedereen welkom. De ervaring is dat het voor zowel hetero- , bi- homo- en transmannen tijdens een ‘gemengde’ workshop nauwelijks een issue is, vanwege de aandacht, de ruimte en het respect voor jouw persoonlijke verhaal. Als gevolg van die ruimte en aandacht komt er op een dieper niveau meestal een verbinding tot stand die onze persoonlijke gerichtheden overstijgt.

Wat onderscheidt het werk van stichting mannenwerk van andere mannengroepen?2018-02-13T13:24:55+01:00

De eenvoud. De aandacht, de ruimte en het respect voor ieders persoonlijke verhaal. Het zeer terughoudend omgaan met theorieën over hoe mensen in elkaar zitten en hoe ze zichzelf zouden kunnen verbeteren.

Het mannenwerk bestaat sinds 1979 en heeft een rijke ervaring op het gebied van aandacht creëeren met groepen mannen.
Het mannenwerk heeft in de afgelopen 30 jaar een eenvoudige werkwijze ontwikkeld die ruimte laat voor ieders verhaal en mogelijkheden bied voor verdieping van je eigen thema’s. Hoe dit concreet uit kan pakken kun je lezen in de ervaringsverhalen.

Wat is het opleidingsniveau van de deelnemers?2018-02-13T13:25:20+01:00

Onze deelnemers komen uit alle lagen van de bevolking. Er is altijd een grote verscheidenheid in opleiding en achtergrond; Mannen uit het onderwijs, kunstenaars, ambtenaren, technische mannen, boeren, arbeiders, studenten, mannen die in de hulpverlening werken, mannen zonder werk, gepensioneerden, enzovoorts. Ook hier geldt wat ons betreft; hoe meer diversiteit hoe boeiender.

Onze kwaliteiten hebben vrijwel altijd een schaduwzijde, vaak hebben we kracht ontwikkeld doordat we een zwakte of een tekort moesten compenseren. Wat een hoog of wat een laag niveau is blijkt vaak betrekkelijk. In onszelf bestaan de verschillende niveaus meestal naast en door elkaar. En zo blijkt het in de praktijk ook te werken voor de deelnemers aan onze activiteiten.

Ga naar de bovenkant