We organiseren ruimte en aandacht voor je verhaal en je gevoeligheid. Dit doen we in de grote (met alle deelnemers) groep, een kleine groep (6-8 man) en in tweetallen. Dit is wat we bieden en verder moet er helemaal niets. Er is geen druk om iets te veranderen.  We nodigen je voortdurend uit om stil te staan bij wat er nu is en te kijken of je daarmee kan zijn. Dat kan soms nog een hele klus zijn voor mannen; we zijn als mannen vaak eerder geneigd om iets te doen en oplossingen te zoeken. En er spelen natuurlijk altijd ook verhalen uit het verleden mee, invloeden vanuit je opvoeding en de maatschappij, waardoor we ons soms niet vrij voelen om te doen wat we eigenlijk zouden willen doen.

Door met elkaar stil te staan en naar onszelf te kijken en uit te spreken wat we dan zien,  kunnen we contact maken met onze oorspronkelijkheid, met waar het ons eigenlijk om gaat in het leven.

Verder houden we de balans goed in de gaten; er is genoeg ruimte voor ontspanning, voor wandelingen, voor beweging, zang, humor, enzovoorts.