Nee we zijn geen praatgroep. We gebruiken wel de kracht van het spreken. Dat wil zeggen het spreken in contact met hart en ziel en lijf. Dat heeft een andere kwaliteit dan praten en ‘babbelen’. Sterker nog: spreken wordt dan behalve een geestelijke ook een lichamelijke bezigheid. Naast spreken is er aandacht voor adem en beweging en Lichaamsoefeningen gericht op bewustzijn.