Geschiedenis2022-07-18T17:45:45+01:00

Gedenkwaardige gebeurtenissen uit ruim 40 jaar Mannenwerk

2020: Introductie van de online supportgroep

In maart 2020 bereikte de eerste Coronagolf Nederland. Aanvankelijk werd besloten de activiteiten van Mannenwerk stil te leggen. De veronderstelling was dat voor dit soort werk live contact nodig is. Toch startte, bij wijze van experiment, nog datzelfde jaar de eerste online supportgroep. Het bleek ‘mee te vallen’: ook online bleek het heel goed mogelijk om in contact te zijn. Spoedig volgden er meer.

Inmiddels is de online supportgroep een vast onderdeel van het aanbod van Mannenwerk. Vooral voor mannen die niet in de buurt wonen van plaatsen waar live supportgroepen worden aangeboden, blijkt deze optie een uitkomst. (Foto: de leden van het team proberen zelf een online sessie uit).

2019: Viering van het 40-jarig jubileum

In oktober 2019 werd het 40-jarig jubileum gevierd met een bijzondere herfstworkshop. Naast de reguliere mannenwerkactiviteiten werden miniworkshops verzorgd door mannen die eerder zelf aan Mannenwerk hadden deelgenomen. Er werden miniworkshops Tantra, dansexpressie, familieopstellingen  en stemexpressie aangeboden.

Op deze website is een speciale pagina gewijd aan de ervaringen van deelnemers tijdens deze workshop, van wie er een al bijna 40 jaar deelneemt! Klik hier voor meer informatie.

2018: Mannenwerk anno 2018

In april 2015 nam Walter van Ruitenbeek opnieuw de leiding over van workshops en weekends. De organisatie van het Mannenwerk draait al vanaf het begin in 1979 voor het grootste deel op vrijwilligers. Door de inzet van al deze mannen bestaat het Mannenwerk nog steeds. Alles bij elkaar hebben zich in al die jaren zo’n 30 à 40 mannen voor kortere of langere tijd ingezet binnen de organisatie. De mannen die het Mannenwerk verlieten zijn veelal daarbuiten hun eigen weg gegaan met “mannenwerk”. Wat het werken bij Stichting Mannenwerk bijzonder maakt is dat iedereen, ongeacht de positie die hij inneemt, altijd ook deelnemer is bij de workshops en supportgroepen.

2015: Hendrik Grashuis overlijdt

Eind maart 2015 overleed ook Hendrik. Hij was sinds 1988 actief als medebegeleider bij het Mannenwerk. In 1995 was hij een van de oprichters van Stichting Mannenwerk en tot 2010 was hij de voorzitter. In 2012 nam Hendrik het workshopleiderschap over van zijn partner Johan van Breukelen na diens overlijden.

Voor heel veel mannen die door de jaren heen hebben deelgenomen aan de activiteiten van Stichting Mannenwerk was Hendrik een belangrijke bron van inspiratie. Hendrik kenmerkte zich door zijn bescheidenheid en de rust die van hem uitging. Door zijn ruimhartige uitnodiging aan alle mannen die de workshops bezochten om zich kenbaar te maken, om zich uit te spreken over datgene wat hen echt bezigheid en om daarover mild te zijn.

2012: Johan van Breukelen overlijdt

Johan liet als erfenis voor het Mannenwerk veel na. Zo schreef hij teksten bij liederen, veel afbeeldingen en teksten van deze website zijn van zijn hand, hij maakte kaarten als uitnodigingen voor de activiteiten van Mannenwerk. Diverse teksten van zijn hand staan in het boek “Losgezongen” (Soest : Boekscout.nl, 2012). Na het overlijden van Johan is Hendrik Grashuis de leider van de workshops geworden en ook van de supportgroep in Utrecht.

2006: Oud-en-nieuw workshops

De Oud- en nieuw workshops zijn voor veel mannen legendarisch! Een paar dagen rondom de jaarwisseling met bezinning en een mooie oudejaarsavond waarop iedereen die dat wil een optreden kan verzorgen in een mooi aangeklede zaal na een goed diner. Ontroerend, hilarisch en met veel schoonheid! In 2004 vierden in de Koningszaal van Artis ons 10-jarig bestaan. In die 10 jaar hebben we ongeveer 50 weekend workshops georganiseerd waar meer dan 1000 mannen gebruik van hebben gemaakt.

Vanaf 2006 zijn Walter van Ruitenbeek en Johan van Breukelen de workshopleiders bij de Stichting Mannenwerk. Walter is in november 2008 voor 2 jaar in Tanzania gaan werken. Johan was vanaf dat jaar de vaste workshopleider en inhoudelijk leider.

1999: 20-jarig bestaan

In 1999 vierde de Stichting het 20 jarig bestaan van het Mannenwerk met een jubileum workshop o.l.v. Jan Andreae. Bij deze workshop waren 50 mannen aanwezig en hij werd gehouden op “Jonkerbosch” in Nijmegen.

1999: Trudes Hoenders bij het 20-jarig jubileum

Trudes Hoenders, markant workshopleider bij Mannenwerk:

“In het Mannenwerk is van oudsher gezocht naar middelen en wegen om de regie over je eigen leven in handen te krijgen. Het bleek in de praktijk belangrijk mannen ruimte te bieden om in een beschermend kader hun persoonlijke verhaal te kunnen laten vertellen. Stilstaan bij en je uitspreken over wat mensen, dingen en gebeurtenissen uit heden en verleden voor je betekenen wordt dan ook tijdens de workshop aangemoedigd.”

1999: Hendrik Grashuis bij het 20-jarig jubileum

Hendrik Grashuis, toenmalig voorzitter van de stichting:

“Het mannenwerk is volop in beweging en er zijn vele veranderingen gaande. We kunnen terug zien op een dynamisch jubileumjaar. Ik denk hierbij in het bijzonder aan onze jubileumworkshop over persoonlijk leiderschap in oktober, geleid door Jan Andreae.  Velen van ons zijn tijdens deze workshop geprikkeld tot het omzetten van opgedane inzichten in concrete actieplannen.

Verder heeft de aanwezigheid van een vrouw op op een mannen workshop (schrijfster/publiciste Anja Meulenbelt) de leidersgroep van de Stichting geïnspireerd tot verder nadenken over de verbinding van ons werk met vrouwen. Mogelijk leidt dat in de toekomst tot het organiseren van een workshop  voor ho-, bi en heteroseksuele mannen over de relatie met moeders, zusters, dochters vriendinnen, vrouwen, enzovoorts.”

1996: Internet en magazine

In september 1996 startte Eric den Heijer de allereerste versie van de mannenwerk site op internet. In het tweede nummer van de ook dat jaar gestarte Nieuwsbrief werd met trots vermeld dat er binnen een half jaar 2926 bezoekers op de site waren geweest.Van 1 mei 1999 t/m 31 december 2005  kon de  Stichting  met subsidie van de gemeente Utrecht een vaste secretariaat medewerker in dienst nemen.  In deze periode is de Stichting uitgegroeid tot een solide organisatie met enthousiaste vrijwilligers en een trouwe leidersgroep. De website kreeg meer gestalte en er verscheen naast de Nieuwsbrief ook nog een Magazine.
Het Mannenwerk Magazine verscheen in een oplage van 300 exemplaren tussen 2002 en 2004 en was gratis voor de donateurs.

1996: Het beeldmerk

Het beeldmerk is: een man die uitkijkt over een zee van ruimte. De figuur herhaalt zich als een spiegelbeeld maar staat ook symbool voor het kleine jongetje wat deze volwassen man geweest is, (en soms nog steeds). De drie sterren staan voor zijn binnen en buitenwereld.

Stichting Mannenwerk was na de oprichting regelmatig aanwezig met een infokraam op o.a. het ‘Roze Wester festival’ in Amsterdam, bij diverse Roze zaterdagen, bij het Midzomergracht-festival en De Roze lente in Utrecht, op de Homo Expo in Leiden en de Landelijke Uitkomdag in Antwerpen. N.a.v. van deze promotietoer verschenen er ook regelmatig berichten en interviews in de media. Zo waren we o.a. te horen op Radio 1, Radio M, MVS radio en de roze golf en  verschenen er o.a. interviews in Culture & Camp, Gaykrant, Groninger Courant en Utrechts Nieuwsblad.

1995: Oprichting van de stichting

Vanwege het stoppen van de subsidies  van het mannenwerk in Vormings -Centrum Allardsoog in Bakkeveen besloot de leiders groep in het weekend van 22-23 oktober 1994 tot de oprichting van Stichting Mannenwerk. Op 13 januari 1995 te Utrecht zetten Walter van Ruitenbeek, Johan van Breukelen, Hendrik Grashuis, Wouter Wieringa, Lars Mokveld en notaris Grafhorst hun handtekening onder de Stichtingsacte.

1990: Verhuizing naar Allardsoog

Op 1 januari 1990 nam Jan Huinder het workshopleiderschap van Jan Andreae over. Een fusie van vormingscentra maakte dat het ondertussen vertrouwde Marnewier verlaten moest worden en het werk verhuisde naar Allardsoog – de Hunneschans.

1979: “De oorsprong”

In 1979 organiseerde Jan Andreae , bij de volkshogeschool “De Oorsprong”, zijn eerste weekend voor mannen. Met dat weekend is eigenlijk het mannenwerk ontstaan. Niet lang daarna verhuisde Jan Andreae met het mannenwerk naar Vormingscentrum De Marnewier in Witmarsum. Duizenden mannen hebben in de jaren tachtig de reis naar Friesland gemaakt. Er waren in die tijd maandelijks workshops en daar waren dan gemiddeld 40 deelnemers. Ook werden er per jaar een aantal “groot mannenweekenden’ georganiseerd met gemiddeld zo’n 80 man per weekend!

Ga naar de bovenkant