Wat voel je?

Waar gaat het je werkelijk om?

Wat is je diepste

V

erlangen?

Stichting Mannenwerk

organiseert activiteiten voor mannen (homo, bi, trans en hetero) rondom bewustzijn en persoonlijke ontwikkeling

Wij bieden mannen sinds 1979 een plek waar je stil kan staan bij alles wat er in je omgaat:  je gedachten, je oordelen en je gevoelens.

Dat is belangrijk want als mannen het contact met hun gevoeligheid verliezen, dan verliezen ze ook het contact met hun levenskracht en de levenslust die daarmee is verbonden.

Met ruimte, goede aandacht en  door het ontwikkelen van mildheid kun je stilstaan en opnieuw in beweging komen rond vragen als:  Hoe is het NU echt met me? Waar gaat het mij eigenlijk om? Hoe kan ik ‘bezield’ mijn dagelijks leven leiden?

Het samenzijn met andere mannen kun je als bron van inspiratie gebruiken, om richting te geven aan je leven en in vrijheid stappen te zetten en om met hart en ziel te kunnen doen wat jou in de wereld te doen staat!

Maatjes met je schaduw!

Interview met Hendrik Grashuis en Johan van Breukelen in Raffia, maart 2011.

Mannenwerk, is dat niet iets met zweethutten, bomen omhakken en stammen sjouwen? Iets van de zeventiger en tachtiger jaren? Dat groepen mannen bij elkaar kropen om te leren huilen en knuffelen? Oh, het gaat tegenwoordig meer over bewustzijn en innerlijke vrijheid; over persoonlijk leiderschap. Maar is het in deze tijd echt nog nodig dat mannen zich met elkaar terugtrekken zonder vrouwen? En hoe specifiek mannelijk is dat Mannenwerk?